5 maj 2008

Kortens värde

Royal Straight Flush = Stege i färg / samma svit från 10 till Ess.
Färgstege - (Straight Flush) = Stege i färg / samma svit. Skulle två spelare ha färgstege vinner den med högsta kortet på hand.
Fyrtal - (Four of a Kind) = Fyra kort av samma värde. Skulle två eller fler spelare alla ha samma fyrtal är det den med det högsta kortet i övrigt (kickern) som vinner...
Kåk - (Full House) = En triss och ett par. Skulle två eller fler spelare ha kåk vinner den med högst triss. Skulle två eller fler spelare ha samma triss i kåken, är det den med det högsta paret som vinner.
Färg - (Flush) = Fem kort i samma färg / svit. Skulle två spelare båda ha färg vinner den med det högsta kortet på hand.
Stege - (Straight) = Fem kort som följer varandra i stigande / fallande ordning, korten behöver inte vara i samma svit (färg).
Triss - (Three of a Kind) = Tre kort av samma värde. Skulle två eller fler spelare alla ha samma högsta triss, är det den med det högsta kortet i övrigt (kickern) som vinner, har man samma högsta kort är det den med näst högsta och så vidare...
Tvåpar - (Two-pair) = Ett par plus ett till par. Den spelare som har det högsta paret vinner, om två spelare har samma högsta par vinner den med näst högsta paret. Om spelarna skulle ha två par av samma valör vinner den som har det högsta kortet på hand (den högsta kickern).
Par - (Pair) = Två kort av samma värde / valör. Om två spelare har par av samma vlör vinner den som har det högsta kortet.
Högsta kortet - (High-card) = Om ingen spelare har någon hand vinner den som har det högsta kortet. Skulle spelarna båda ha samma valör är det den med det näst högsta kortet som vinner och så vidare..

Inga kommentarer: